الکتروپمپ خودمکش جتی M92-102-202

الکتروپمپ خودمکش جتی M92-102-202

الکتروپمپ های خودمکش "جتی" سایر SAER M92-102-202

 

 

 

 

 

 

کاربردها
* دارای کاربرد در تامین و انتقال آب
* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن تحت فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در آبیاری باغات
* دارای کاربرد در آبیاری مه پاش
* دارای کاربرد در در صنایع لبنی و مزارع
* دارای کاربردهای صنعتی

 

توجه :
به طور کلی استفاده از یک شیر یکطرفه و یا یک فوت ولو در قسمت مکش توصیه می شود.


خصوصیات عملیاتی:

حداکثر مقدار انتقال مایع(دبی):           10 مترمکعب بر ساعت
 

حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:
                                                         92 متر
توان:
                                                         0,37÷2,2 کیلووات

 

نمودار خصوصیات عملیاتی الکترو پمپ های خودمکش "جتی"

سایر SAER M92-102-202

نمودار خصوصیات عملیاتی الکترو پمپ های خودمکش


ایران سایر
Copyright © 2015 iransaer.com. All rights reserved.