الکتروپمپ خودمکش جتی M50,60,70,80,300,400

الکتروپمپ خودمکش جتی M50,60,70,80,300,400

الکتروپمپ های خودمکش "جتی" سایر M50,60,70,80,300,400

 

 

 

 

 

 

کاربردها
* دارای کاربرد در انتقال و تامین آب
* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در آبیاری باغات
* دارای کاربرد در آبیاری مه پاش
* دارای کاربرد در در صنایع لبنی و مزارع
* دارای کاربردهای صنعتی

توجه :
به طور کلی استفاده از یک شیر یکطرفه و یا یک فوت ولو در قسمت مکش توصیه می شود.


خصوصیات عملیاتی:

حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):                   10 مترمکعب بر ساعت

حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:
                                                                  92 متر
توان:
                                                                  2.2÷0.37 کیلووات

 

نمودار خصوصیات عملیاتی الکترو پمپ خودمکش "جتی" سایر

SAER M50-60-70-80-300-400

نمودار خصوصیات عملیاتی الکترو پمپ های خودمکش saer M 50-60-70-80-300-400

 

 


ایران سایر
Copyright © 2015 iransaer.com. All rights reserved.