پمپ موتوری سانتریفیوژی خودمکش AS

پمپ موتوری سانتریفیوژی خودمکش AS

پمپ های موتوری سانتریفیوژی خودمکش AS

 

 

 

 

 

 

کاربردها
 

* دارای کاربرد در انتقال و تامین آب از رودخانه ها و جویبارها

* دارای کاربرد در انتقال و توزیع آبهای آلوده

* دارای کاربرد در کشاورزی

* دارای کاربرد در  انتقال چسب , مواد چسبنده و شیره قند

* دارای کاربرد در انتقال مواد صابونی

* دارای کاربرد در انتقال گریس و غیره

 

توجه :
مایعات و سیالات جابجا شونده توسط این پمپ می بایست عاری از هرگونه ماده ی جامدی باشند.

 

خصوصیات عملیاتی:

حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):                  36 مترمکعب بر ساعت

حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:
                                                                25.5 متر
توان:
                                                                2.7 کیلووات

نمودار خصوصیات عملیاتی پمپ موتوری سانتریفیوژی خودمکش سایر

SAER AS 

نمودار خصوصیات عملیاتی پمپ موتوری خودمکش سانتریفیوژی سایر saer AS

 

 


ایران سایر
Copyright © 2015 iransaer.com. All rights reserved.