الکتروپمپ خودمکش سانتریفیوژی AP

الکتروپمپ خودمکش سانتریفیوژی AP

الکتروپمپ های خودمکش سانتریفیوژی AP

 

 

 

 

 

 

کاربردها

* دارای کاربرد در انتقال و تامین آب از رودخانه ها و جویبارها

* دارای کاربرد در انتقال و توزیع آبهای آلوده

* دارای کاربرد در کارگاه های ساختمانی

* دارای کاربرد در دفع آبهای آلوده

* دارای کاربرد در کشاورزی

 

 

طراحی پروانه ی این پمپ به شکل باز امکان عبور آسان آبهای محتوی ذرات جامد ( آبهای محتوی شن یا گل و یا آب های مملو از ذرات جامد) را فراهم می سازد.
 

خصوصیات عملیاتی:

حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):                      30 مترمکعب بر ساعت

حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:
                                                                     16.5 متر
توان:
                                                                         1.1÷0.75 کیلووات

 

نمودار خصوصیات عملیاتی الکتروپمپ سانتریفیوژی خودمکش سایر

SAER AP

نمودار خصوصیات عملیاتی الکتروپمپ سانتریفیوژی خودمکش سایر saer AP

 

 


ایران سایر
Copyright © 2015 iransaer.com. All rights reserved.