الکتروپمپ سانتریفیوژی طبقاتی CB

الکتروپمپ سانتریفیوژی طبقاتی CB

الکتروپمپ سانتریفیوژی طبقاتی سایر SAER CB

 

 

 

 

 

 

کاربردها

* دارای کاربرد در تامین و انتقال آب
* دارای کاربرد در سیستم های خانگی
* دارای کاربرد در تقویت فشار در شاه لوله های آب

* دارای کاربرد در انتقال سیالات غیر خورنده چه از لحاظ شیمیایی و چه از لحاظ مکانیکی

* دارای کاربرد در سیستم های توزیع آب مورد استفاده جهت آبیاری که از تانکهای (اتوکلاوهای) کوچک           

   و متوسط استفاده می کنند.
 

خصوصیات عملیاتی:

حداکثر مقدار انتقال مایع(دبی):           15 مترمکعب بر ساعت
 

حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:
                                                         85 متر
توان:
                                                         0.6÷2.2 کیلووات

 

نمودار خصوصیات عملیاتی الکترو پمپ های سانتریفیوژی طبقاتی سایر SAER CB

نمودار الکتروپمپ سانتریفیوژی طبقاتی سایر SAER CB

 


ایران سایر
Copyright © 2015 iransaer.com. All rights reserved.