الکتروپمپ سانتریفیوژی تک پروانه ی BP

الکتروپمپ سانتریفیوژی تک پروانه ی BP

الکتروپمپ های سانتریفیوژی تک پروانه ی سائر SAER BP

 

 

 

 

 

 

کاربردها
 

* دارای کاربرد در سیستم های آبیاری غرقابی surface-flooding و اسپریی (spray)

* دارای کاربرد در برداشت آب از دریاچه ها , رودخانه ها و تانکها (مخازن)

* دارای کاربردهای متنوع صنعتی که در آنها به ظرفیت بالا و هد پایین و یا متوسط نیاز می باشد.خصوصیات عملیاتی:

حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):                  210 مترمکعب بر ساعت

حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:
                                                                63 متر
توان:
                                                                22÷0.75 کیلووات

نمودار خصوصیات عملیاتی الکتروپمپ تک پروانه سانتریفیوژی سائر

SAER BP 

	نمودار خصوصیات عملیاتی الکتروپمپ سایر سانتریفیوژی تک پروانه سائر  SAER BP

 

 


ایران سایر
Copyright © 2015 iransaer.com. All rights reserved.