الکتروپمپ سانتریفیوژی تک پروانه ی CM-CMP

الکتروپمپ سانتریفیوژی تک پروانه ی CM-CMP

الکتروپمپ های سانتریفیوژی تک پروانه ی سائر SAER CM-CMP

 

 

 

 

 

 

کاربردها

* دارای کاربرد در انتقال و تامین صنعتی آب

* دارای کاربرد در انتقال آب خانگی و شهری

* دارای کاربرد در آبیاری باغی و کشاورزی

* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن فشار (اتوکلاوها)

 

خصوصیات عملیاتی:

حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):                 8 مترمکعب بر ساعت

حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:
                                                                59 متر
توان:
                                                                2.2÷0.37 کیلووات

نمودار خصوصیات عملیاتی پمپ های تک پروانه ی سانتریفیوژی سایر

SAER CM-CMP 

نمودار خصوصیات عملیاتی الکتروپمپ های سانتریفیوژی تک پروانه ی سائر SAER CM-CMP

 

 


ایران سایر
Copyright © 2015 iransaer.com. All rights reserved.