الکتروپمپ محیطی KF

الکتروپمپ محیطی KF

الکتروپمپ های محیطی سایر SAER KF

 

 

 

 

 

 

کاربردها

* دارای کاربرد در تامین و انتقال معمولی آب

* دارای کاربرد در آبیاری باغی و گل ها و مه پاش

* دارای کاربرد در صنایع لبنی و مزارع

* دارای کاربرد در تقویت فشار حمام ها

* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در پر و خالی کردن مخازن (فقط مورد استفاده جهت مایعات تمیز)

 

 

خصوصیات عملیاتی:

حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):                 4.2 مترمکعب بر ساعت

حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:
                                                                88 متر
توان:
                                                                1.5÷0.37 کیلووات

نمودار خصوصیات عملیاتی پمپ های محیطی سایر SAER KF 

نمودار خصوصیات عملیاتی پمپ های محیطی سایر SAER KF


ایران سایر
Copyright © 2015 iransaer.com. All rights reserved.